Đọc thêm

Quy trình làm việc

Dịch vụ & sản phẩm

Công nghệ thuần hóa vi sinh vật, công nghệ tầng sôi kỵ khí composite…

Dòng POLYTE®Sorb909 là hỗn hợp chiết xuất từ thực vật có nguồn…

Máy ép bùn trục vít dạng đĩa là một thiết kế cải tiến, bùn không…

Nguồn nguyên liệu phục vụ cho quá trình chế biến là các loại…

Hoạt động doanh nghiệp

Tin tức

Tuyển dụng

Nhân lực là một thành phần không thể thiếu trong bất cứ một đơn vị doanh nghiệp nào. Không một đơn vị nào có thể tồn tại nếu không có nguồn nhân lực đáp ứng được sự hoạt động và vận hành của bộ máy công ty.

Nguồn nhân lực là nguồn lực vô tận: Xã hội không ngừng tiến lên, doanh nghiệp ngày càng phát triển và nguồn lực con người là vô tận. Nếu biết khai thác nguồn lực này đúng cách sẽ tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của con người.

 

Đối tác hợp tác