Sản phẩm

Thiết bị khử mùi nguyên tử

Hệ thống khử mùi nguyên tử áp suất cao bao gồm hệ thống điều khiển, thiết bị pha chế tự động, và hệ thống phun. Sử dụng mô hình micro-mist của vòi phun nguyên tử đặc biệt để phun cây cân đối tự động khử mùi vào không khí và mặt đất thông qua bơm cao áp trong hệ thống điều khiển PLC. Nó được liên lạc…