Xử lý nước thải xi mạ

Nguồn phát sinh nước thải xi mạ chủ yếu từ khâu sản xuất của các xí nghiệp, nhà máy và tính chất nước thải xi mạ phụ thuộc vào loại hình sản xuất, dây chuyền công nghệ, thành phần nguyên liệu, chất lượng sản phẩm… Nước thải từ khâu sản xuất trong các xí nghiệp thường chia làm 2 loại: nguồn thải từ quá trình mạ và quá trình làm sạch bề mặt chi tiết.

Nước thải từ quá trình mạ:

Dung dịch trong bể mạ có thể bị rò rỉ, rơi vãi hoặc bám theo các gá mạ và các chi tiết ra ngoài. Các bể mạ sau một thời gian vận hành cần phải được vệ sinh nên đã thải các chất bẩn, cặn theo dòng nước thải ra ngoài. Do đó, phát sinh lượng nước thải tuy không nhiều nhưng chất ô nhiễm đa dạng, nồng độ chất ô nhiễm cao (Cr6+, Ni2+, CN–).

Nước thải từ quá trình làm sạch bề mặt chi tiết:

Trên bề mặt kim loại thường có dầu mỡ bám vào do các giai đoạn bảo dưỡng và đánh bóng cơ học. Để đảm bảo chất lượng lớp mạ các chi tiết trước khi mạ cần được làm sạch bề mặt bằng phương pháp tẩy dầu mỡ hóa học, dùng dung môi hoặc điện hóa. Vì vậy lượng nước thải phát sinh trong quá trình này nhiều nhưng nồng độ chất ô nhiễm nhỏ, chủ yếu là kiềm, axit và dung dịch.

Đặc trưng chung của nước thải ngành xi mạ là chứa hàm lượng cao các muối vô cơ và kim loại nặng. Tuỳ theo kim loại của lớp mạ mà nguồn ô nhiễm có thể là Cu, Zn, Cr, Ni,… và cũng tuỳ thuộc vào loại muối kim loại được sử dụng mà nước thải có chứa các độc tố như xianua, sunfat, amoni, crômat,… Các chất hữu cơ ít có trong nước thải xi mạ, phần chủ yếu là chất tạo bông, chất hoạt động bề mặt… nên BOD, COD thường thấp và không thuộc đối tượng xử lý. Đối tượng xử lý chính là các ion vô cơ mà đặc biệt là các muối kim loại nặng như Cr, Ni, Cu, Fe,…

Để an toàn và dễ xử lý thì dòng axit cromic và dòng cyanide sẽ được tách riêng. Chất gây ô nhiễm nước thải xi mạ có thể chia làm vài nhóm sau:

- Chất ô nhiễm độc như cyanide CN–, Cr6+, F–,…

- Chất ô nhiễm làm thay đổi pH như dòng axit và kiềm.

- Chất ô nhiễm hình thành cặn lơ lửng như hydroxit, carbonat và phosphat.

- Chất ô nhiễm hữu cơ như dầu mỡ, EDTA…

Màng vi lọc hình ống TMF      

Thiết bị này vận hành ổn định, khó bị tắc, có thể giải quyết vấn đề một cách triệt để đối với việc xả thải kim loại nặng vượt tiêu chuẩn của doanh nghiệp mạ điện, chi phí xử lý nước thải và lượng bùn giảm đáng kể, chi phí đầu tư thấp, vận hành và bảo trì đơn giản, thể tích nhỏ và có các ưu điểm khác. Hàm lượng đồng, niken, crom trong  nước đầu vào có mức cao nhất khoảng 1000ppm, hàm lượng đồng, niken, crom trong nước sinh ra chỉ có khoảng 0.01 - 0.04ppm.    

Yêu cầu tư vấn