Dự Án In & Nhuộm SINCETECH

Xử lý nước thải dệt nhuộm

Dự Án In & Nhuộm SINCETECH

Tên dự án :
Dự Án In & Nhuộm SINCETECH
Công suất :
5000m3/day
Địa điểm :
Tây Ninh
Thời gian :
Chủ đầu tư :
Sincetech
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý:
Đạt QCVN 13:2015/BTNMT, Cột B.

Mô tả mô tả mô tả mô tả mô tả mô tả mô tả mô tả mô tả mô tả mô tả…

Mô tả mô tả mô tả mô tả mô tả mô tả mô tả mô tả mô tả mô tả mô tả…

CÔNG NGHỆ

Công nghệ cốt lõi: A2O Traditional Technology

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM SINCETECH

Đây là dự án xử lý nước thải dệt nhuộm với công suất 5000m3/ngày, được Công Ty Môi Trường Kim Long chúng tôi phụ trách. Dự án được hoàn thành vào ngày 06/2019 tại Tây Ninh. Nước thải đầu ra khi hoàn thành dự án: Đạt QCVN 13:2015/BTNMT, cột B Công nghệ cốt lõi: A2O Traditional Technology

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

DỰ ÁN KHÁC

XEM THÊM DỰ ÁN

icon
 

Để lại lời nhắn cho chúng tôi

Lên đầu trang