Dự án: Tái chế và xử lý nước thải của Công ty TNHH dệt nhuôm Guanxing (Campuchia)

Công suất: Q = 7000 m3/ngày đêm.
Đơn vị thực hiện:

GUOAO (CAMBODIA) ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING CO.,LTD

www.zhguoao.com

Đặc tính kỹ thuật nổi bật:

1. Tiết kiệm diện tích đất đầu tư;

2. Chất lượng nước thải ổn định và hiệu quả nước thải tốt (COD <50mg/L);

3. Chi phí vận hành trực tiếp của hệ thống thấp hơn khoảng 50% so với cùng ngành;

4.Sản lượng bùn nhỏ giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí xử lý bùn (ít hơn 30% đến 50% so với cùng ngành);

5. Mức độ tự động hóa kỹ thuật cao và cường độ làm việc thấp;

6. Hoạt động dễ dàng và ổn định.