Dự án Xử lý nước thải Xi mạ - Chiết Giang, Trung Quốc

Đơn vị thi công: CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG KIM LONG
Địa điểm dự án: Chiết Giang, Trung Quốc
Công suất: Q = 1.000m3/ngày đêm.
Công nghệ áp dụng: Màng vi lọc ống Primerra TMF.
Nguồn gốc nước thải: Nước thải trong quá trình sản xuất.
Phạm vi công việc: Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải.

Công nghệ xử lý:

Giới thiệu về hệ thống:

- Hàm lượng các chỉ tiêu trong nước thải đầu vào:

STT Chỉ Tiêu Đơn Vị Nồng Độ
1 pH - 4,5
2 BOD mg/l 200
3 COD mg/l 350
4 SS mg/l 300
5 Cr6+ mg/l 31,4
6 Cr3+ mg/l 8,2

Thuyết minh công nghệ:

- Nước thải sản xuất được dẫn theo đường thoát nước riêng ra hệ thống xử lý nước thải, dòng thải được đưa vào bể thu gom. 

Bể keo tụ: Nước thải được châm các hóa chất keo tụ và trợ keo tụ, tại đây sẽ xảy ra quá trình keo tụ các chất ô nhiễm có trong nước thải. Tại bể bố trí moto khuấy có cánh khuấy nhằm đảm bảo hiệu quả keo tụ tốt nhất.

Bể tạo bông: Nước thải được khuấy trộn với tốc độ chậm nhằm hình thành các bông bùn kích thước lớn trước khi chảy sang Bể lắng.

Bể lắng: Bể lắng 1 được thiết kế dạng bể lắng đứng, các bông bùn chứa các chất ô nhiễm trong nước thải sẽ được lắng xuống đáy bể nhờ trọng lực, phần nước trong sẽ được chảy qua hệ thống màng vi lọc ống Primerra TMF. Phần bùn cặn dưới đáy được xả về bể chứa bùn và đưa đi xử lý theo quy định.

Màng vi hình ống Primerra TMF: phần nước trong từ bể lắng chảy qua được hệ thống màng lọc Primerra TMF xử lý và nước sạch được chảy về bể chứa nước sạch. Nước được dẫn qua hệ thống khử mùi thẩm thấu ngược.

Hệ thống khử mùi thẩm thấu ngược: Nước từ bể nước sạch dẫn vào được hệ thống khử mùi thẩm thấu ngược xử lý triệt để và nước dùng để tái sử dụng phục vụ cho cho nhà máy.

Với công nghệ trên, nước thải xi mạ sau khi xử lý, nước đầu ra được tái sử dụng phục vụ cho nhà máy.