Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Hung Bang

DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Công ty TNHH Hùng Bang

Tên dự án :
Trạm xử lý nước thải chế biến thủy sản Hùng Bang
Công suất :
150m3/ ngày
Địa điểm :
KCN Hòa Hiệp, Huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên
Thời gian :
01/06/2019
Chủ đầu tư :
Công ty TNHH Hùng Bang
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý:
QCVN 40:2011/BTNMT cột B

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải thủy sản, công suất 400 m3/ngày để nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT cột B.

Nước thải sau khi được xử lý sẽ được xả vào hệ thống thu gom nước thải của KCN để xử lý trước khi xả ra môi trường.

CÔNG NGHỆ

ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐẦU RA

Nước sau xử lý

Công nghệ AO là quy trình xử lý sinh học liên tục, kết hợp 2 hệ vi sinh: thiếu khí, hiếu khí để xử lý nước thải. Là quá trình xử lý Nitơ, phospho chất hữu cơ tổng hợp.

Hệ thống hoạt động với công suất vượt tải

Công nghệ AO là quy trình xử lý sinh học liên tục, kết hợp 2 hệ vi sinh: thiếu khí, hiếu khí để xử lý nước thải. Là quá trình xử lý Nitơ, phospho chất hữu cơ tổng hợp.

Quá trình xử lý sinh học theo công nghệ AO

Công nghệ AO là quy trình xử lý sinh học liên tục, kết hợp 2 hệ vi sinh: thiếu khí, hiếu khí để xử lý nước thải. Là quá trình xử lý Nitơ, phospho chất hữu cơ tổng hợp.

Hệ thống cấp khí bể hiếu khí

Công nghệ AO là quy trình xử lý sinh học liên tục, kết hợp 2 hệ vi sinh: thiếu khí, hiếu khí để xử lý nước thải. Là quá trình xử lý Nitơ, phospho chất hữu cơ tổng hợp.

Thiết bị sử dụng trong hệ thống

Công nghệ AO là quy trình xử lý sinh học liên tục, kết hợp 2 hệ vi sinh: thiếu khí, hiếu khí để xử lý nước thải. Là quá trình xử lý Nitơ, phospho chất hữu cơ tổng hợp.

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

DỰ ÁN KHÁC

 • Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản

  Công suất: 150m3/ ngày

  Xem thêm
 • Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Hung Bang

  Công suất: 150m3/ ngày

  Xem thêm
 • Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Hung Bang

  Công suất: 150m3/ ngày

  Xem thêm

XEM THÊM DỰ ÁN

icon
 

Để lại lời nhắn cho chúng tôi

Lên đầu trang