Hệ thống Xử lý nước thải Chế biến Thủy sản - Tỉnh Phú Yên

Hệ thống Xử lý nước thải Chế biến Thủy sản - Tỉnh Phú Yên

Đơn vị thi công: CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG KIM LONG
Địa điểm dự án: KCN - Tỉnh Phú Yên
Công suất: Q = 150m3/ngày đêm.
Công nghệ áp dụng: Công nghệ sinh học AAO kết hợp với hóa lý.
Nguồn gốc nước thải: Nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất.
Phạm vi công việc: Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải.

Công nghệ xử lý:

Giới thiệu về hệ thống:

 - Hàm lượng các chỉ tiêu trong nước thải đầu vào:

Chỉ tiêu Đơn vị Nồng độ
COD mgO2/l 2,83 * 103
NH3 mg/l 278
NTổng mg/l 180
PTổng mg/l 110
pH - 7,3

 - Hàm lượng các chỉ tiêu trong nước thải đầu ra:

Thông số Đơn vị Giá trị C
COD mgO2/l 110
NH3 mg/l 7
NTổng mg/l 30
PTổng mg/l 5
pH - 7

Thuyết minh quy trình xử lý:

- Nước thải từ các nguồn của nhà máy được dẫn vào bể tiếp nhận, có đặt thiết bị lược rác thô.

- Sau  khi chảy qua bể tiếp nhận, nước thải được cho chảy qua bể tách mỡ. Nước thải được bơm chìm nước thải bơm lên thiết bị lược rác tinh tách các chất thải rắn có kích thước nhỏ trước khi tự chảy xuống bể điều hòa. 

- Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải trước khi đưa vào các công trình đơn vị phía sau. 

- Nước thải từ bể điều hòa được bơm lên bể keo tụ tạo bông, đồng thời tiến hành châm hóa chất.

- Sau đó nước thải tự chảy qua hệ thống tuyển nổi, tại đây hỗn hợp khí và nước thải được hòa trộn tạo thành các bọt mịn dưới áp suất khí quyển. Bể tuyển nổi kết hợp quá trình tuyển nổi và keo tụ đạt hiệu quả loại bỏ cao. Đồng thời, hiệu quả loại bỏ photpho của toàn hệ thống cũng được cải thiện nhờ công trình này.

- Nước thải được dẫn tiếp qua bể xử lý kỵ khí. Nước thải có nồng độ ô nhiễm cao sẽ tiếp xúc với lớp bùn kỵ khí và toàn bộ các quá trình sinh hóa sẽ diễn ra trong lớp bùn này.

- Nước thải sau khi ra khỏi bể bùn hoạt tính dính bám chảy tràn qua bể lắng. Tại đây, quá trình lắng tách pha xảy và giữ lại phần bùn. Bùn sau khi lắng được bơm tuần hoàn về bể kỵ khí và thiếu khí nhằm duy trì nồng độ vi sinh vật trong bể. Phần bùn dư được bơm về bể chứa bùn. Toàn bộ lượng bùn đã qua xử lý được lưu trữ (ép bùn) và đơn vị có chức năng thu gom xử lý.

Những điểm nổi bật của hệ thống:

- Xử lý cơ học: loại bỏ rác, cặn,… qua các bộ lọc, điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải.

- Xử lý hóa học: keo tụ – tạo bông – lắng.

- Xử lý sinh học kết hợp quá trình khử Nitơ : loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải.

- Xử lý bùn cặn: giảm độ ẩm của bùn trước khi thải bỏ theo quy định.

Với công nghệ trên nước thải chế biến thủy sản sau khi xử lý nước đầu ra đạt QCVN 40:2011/BTNMT.

Điểm nổi bật của công trình:

Nước thải nhà máy chế biến thủy sản có đặc trưng bởi nitơ cao (TN 365mg/L) và phốt pho cao (TP 220mg/L). Giải pháp là truyền khí ngưng tụ ở phía trước. Tuyển nổi loại bỏ chất béo và chất thải, tăng thể tích của bể sinh học và thêm nguồn carbon để loại bỏ nitơ amoniac. Qua bể lắng thứ hai, một bể lắng cặn đông được thêm vào để thu phốt pho còn lại và được thải ra nước loại B sau khi xử lý.

 

Công trình xây dựng.