Khảo sát và tư vấn hệ thống Nhà máy xử lý nước thải số 1 - KCN Tân Phú Trung

Ngày 08/11/2019, Đại diện lãnh đạo Công ty Công nghệ môi trường Kim Long cùng đối tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Ban Giám Đốc Nhà máy xử lý nước thải số 1 của Khu Công Nghiệp Tân Phú Trung nhằm đưa ra phương án tối ưu hóa hệ thống xử lý nước thải hiện tại - công suất 4.000 m3/ngày. Sử dụng công nghệ màng lọc MBR nhằm nâng cao chất lượng nước đầu ra, xử lý triệt để chất rắn lơ lửng còn tồn đọng.

Làm việc với Ban Giam đốc KCN Tân Phú Trung.

Khảo sát thực tế hiện trạng nhà máy.