Tp.Hồ Chí Minh: Phấn đấu giảm 65% lượng túi nilon tại các siêu thị

Năm 2019, Tp.Hồ Chí Minh phấn đấu giảm 65% khối lượng túi ni lông khó phân hủy sử dụng tại các siêu thị, trung tâm thương mại và giảm 50% khối lượng túi ni lông khó phân hủy tại các chợ dân sinh so với năm 2010; thu gom và tái chế 50% khối lượng chất thải túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt.

Ảnh minh họa.

Nhằm đảm bảo tính bền vững của hệ sinh thái tất cả các khâu trong vòng đời sản phẩm từ khai thác, cung ứng nguyên liệu đến sản xuất, chế biến, phân phối, tiêu dùng và thải bỏ sản phẩm, năm 2019, Tp.Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành 2 mục tiêu cơ bản: Giảm 65% khối lượng túi ni lông khó phân hủy sử dụng tại các siêu thị, trung tâm thương mại và giảm 50% khối lượng túi ni lông khó phân hủy tại các chợ dân sinh so với năm 2010; thu gom và tái chế 50% khối lượng chất thải túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt.

Ngoài ra, 100% khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung và hệ thống quan trắc tự động.

Đến năm 2020, Tp.HCM phấn đấu hoàn thành 10 mục tiêu tiếp theo: 100% bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn môi trường; 80% lượng nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom xử lý đạt chuẩn; giảm 70% lượng phát thải ô nhiễm không khí; 100% xã thực hiện xây dựng nông thôn mới; giảm thiểu 90% tải lượng chất ô nhiễm vượt chuẩn thải vào nguồn nước; áp dụng công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tái chế, làm phân compost tỷ lệ 40% và chôn lấp hợp vệ sinh đạt 60% trên tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt; tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh phân tán trên 40%…

Trước đó, trong Kế hoạch 206/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội nhằm thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020, Hà Nội phấn đấu giảm tỷ lệ sử dụng bao bì khó phân hủy tại các chợ dân sinh và các siêu thị, trung tâm siêu thị từ 50 – 65%.

Bên cạnh đó, 60 – 70% doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, cụm công nghiệp áp dụng đổi mới công nghệ theo hướng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường. 100% doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn Thành phố ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin đến người tiêu dùng.

Với các mục tiêu nêu trên, Thành phố đặt ra 03 nhiệm vụ chính cần triển khai, gồm: Nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; Phát triển hệ thống phân phối bền vững của các doanh nghiệp phân phối; Giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải.

(Theo MT&CS)