DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Xử lý nước thải dệt nhuộm

 • Dự Án In & Nhuộm SINCETECH

  Công suất: 150m3/ ngày

XEM THÊM DỰ ÁN

Xử lý nước thải

 • Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản

  Công suất: 150m3/ ngày

 • Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Hung Bang

  Công suất: 150m3/ ngày

XEM THÊM DỰ ÁN

Xử lý nước cấp

 • Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản

  Công suất: 150m3/ ngày

 • Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Hung Bang

  Công suất: 150m3/ ngày

XEM THÊM DỰ ÁN

Xử lý khí thải

 • Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản

  Công suất: 150m3/ ngày

 • Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Hung Bang

  Công suất: 150m3/ ngày

XEM THÊM DỰ ÁN

Xử lý chất thải rắn

 • Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản

  Công suất: 150m3/ ngày

 • Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Hung Bang

  Công suất: 150m3/ ngày

XEM THÊM DỰ ÁN

Vận hành hệ thống

 • Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản

  Công suất: 150m3/ ngày

 • Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Hung Bang

  Công suất: 150m3/ ngày

XEM THÊM DỰ ÁN

Tổng thầu EPCO

 • Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản

  Công suất: 150m3/ ngày

 • Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Hung Bang

  Công suất: 150m3/ ngày

XEM THÊM DỰ ÁN

Nâng cấp bảo trì hệ thống

 • Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản

  Công suất: 150m3/ ngày

 • Nhà Máy Chế Biến Thủy Sản Hung Bang

  Công suất: 150m3/ ngày

XEM THÊM DỰ ÁN

icon
 

Để lại lời nhắn cho chúng tôi

  Lên đầu trang